Lưu ý khi mua tài khoản facebook(via), cách thay đổi thông tin tránh bị mất tài khoản.

*Lưu Ý 1  : Tránh Hạn Chế Check Point Cho Các ADS Thủ Khi Mua Via Hoặc Nuôi Via 
+ Bước 1: Truy cập link https://mbasic.facebook.com/ để đăng nhập vào tài khoản. (Bắt buộc phải vào https://mbasic.facebook.com/  hoặc https://m.facebook.com/ trước, nếu vào facebook.com trước sẽ có nguy cơ bị khóa tài khoản và không thể làm lại bước 1)
+ Bước 2: Sau khi đăng nhập vào tài khoản bằng https://mbasic.facebook.com/ thành công.
=> Truy cập vào facebook.com và sử dụng bình thường.

 

*Lưu ý 2: Via trên hệ thống REDMMO.COM không bao back khách về chủ động change lại thông tin theo các hướng dẫn sau:

+ ACE mua Via về đổi MẬT KHẨU Via qua link: https://www.facebook.com/privacy/review/?review_id=573933453011661&source=unknown để VIA không bị mất check point mã về mail.

+ Đổi mật khẩu mail qua link: https://account.live.com/password/change,  Nếu mail đã có mail khôi phục từ trước cần thay mail khôi phục qua link: https://account.live.com/proofs/manage/additional để đảm bảo không ai vào lại đc Via.