Chính sách bảo mật

*Lưu Ý 1  : Tránh Hạn Chế Check Point Cho Các ADS Thủ Khi Mua Via Hoặc Nuôi Via 
Bước 1: Truy cập link m.facebook.com để đăng nhập vào tài khoản. (Bắt buộc phải vào m.facebook.com trước, nếu vào facebook.com trước sẽ có nguy cơ bị khóa tài khoản và không thể làm lại bước 1)
Bước 2: Sau khi đăng nhập vào tài khoản bằng m.facebook.com thành công.
-Truy cập vào facebook.com và sử dụng bình thường.

**Lưu ý 2: Via trên hệ thống REDMMO.COM không bao back khách về chủ động change lại thông tin theo các hướng dẫn sau"

ACE mua Via về đổi MẬT KHẨU Via qua link: https://www.facebook.com/privacy/review/?review_id=573933453011661&source=unknown để VIA không bị mất check point mã về mail 

Đổi mật khẩu mail qua link: https://account.live.com/password/change,  Nếu mail đã có mail khôi phục từ trước cần thay mail khôi phục qua link: https://account.live.com/proofs/manage/additional để đảm bảo không ai vào lại đc Via. 

Nếu KHÁCH HÀNG Không thay đổi mật khẩu Via và mật khẩu mail -  có vấn đề gì LIÊN QUAN TỚI TÀI SẢN CỦA KHÁCH HÀNG  REDMMO sẽ không chịu trách nhiệm

  • Tài nguyên trên Website chỉ phục vụ mục đích QUẢNG CÁO. Khách hàng có hành vi sử dụng vi phạm pháp luật chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào!

  • Mọi trường hợp liên quan đến tài sản via, BM, mails, clones ... sau khi mua do không change info REDMMO không chịu trách nhiệm!