Điều khoản sử dụng

KHÁCH HÀNG MUA VIA VỀ CẦN PHẢI CHANGE THÔNG TIN PASS FB, PASS HOTMAIL, MAIL KHÔI PHỤC VÀ ĐĂNG XUẤT TẤT CẢ THIẾT BỊ CŨ! MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI TÀI SẢN CỦA VIA SAU KHI MUA DO KHÁCH KHÔNG CHANGE THÔNG TIN REDMMO SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM

  • Tài nguyên trên Website chỉ phục vụ mục đích QUẢNG CÁO. Khách hàng có hành vi sử dụng vi phạm pháp luật chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào!

  • Mọi trường hợp liên quan đến tài sản via, BM, mails, clones ... sau khi mua do không change info REDMMO không chịu trách nhiệm!

https://www.facebook.com/vuongnguyenredmmo

Hotline: 098 183 9932